Korte geschiedenis

Nexus publiceert
Om het Europees beschavingsideaal te dienen start Rob Riemen in 1991 het tijdschrift Nexus. Sindsdien verschijnt driemaal per jaar een themanummer met bevlogen essays van wetenschappers, kunstenaars, politici en andere vooraanstaande denkers, waarin de grote levensvragen centraal staan. In Nexus gaat het om de betekenis en de waarde van het cultureel erfgoed voor de huidige samenleving. In de woorden van Marguerite Yourcenar: Eenieder die fortuinlijk genoeg was om min of meer van deze culturele erfenis te profiteren, scheen mij ten aanzien van het menselijk geslacht met een leengoed te zijn belast.

In de gebonden en fraai vormgegeven serie Nexus Bibliotheek verschijnen belangrijke cultuurfilosofische teksten die niet eerder in het Nederlands zijn vertaald. Een aantal edities is tweetalig: Nederlands – Engels.

Nexus initieert
Sinds 1994 organiseert het Nexus Instituut lezingen, conferenties, symposia en masterclasses waar een internationaal debat over kunstzinnige, levensbeschouwelijke en cultuurfilosofische onderwerpen wordt gevoerd, belicht vanuit de humanistische traditie, met ruimte voor andere stemmen.