Safranski toont zich in Hölderlin wederom een meester van de filosofische duiding. Maar kan de huidige generatie Hölderlin nog wel begrijpen?

Lees meer

Wordsworth was iemand die in een permanent ontluikende lente leek te leven: een waarnemer met een sterk verhoogde sensitiviteit voor natuurlijk schoon.

Lees meer

Memorabele beelden van Clarice Lispector, de grande dame van de Braziliaanse literatuur

Lees meer

Zweig verbluft met zijn mensenkennis in rake schetsen van de complexe samenhang tussen gedachte, gevoel en gedrag van personages.

Lees meer

20 leestips van Margaret Atwood. Dystopieën, sciencefiction en sprookjes. Van George Orwell tot en met Naomi Alderman.

Lees meer

Leestafel

Op de Nexus Leestafel bespreken ervaren kenners en jonge talenten actuele beschouwingen, klassieke werken en baanbrekende studies over kunst, cultuur, geschiedenis, politiek en filosofie.

Alle recensies

Selecteer
The Places In Between
Auteur Rory Stewart
Door Corinne Fowler
Stewart’s self-reflexive narrative is very knowing of the fact that his trek through Afghanistan comes not so much after the emperor Babur as after international media coverage of Operation Enduring Freedom, the first phase of the War on Terror.
The Pursuit of the Nazi Mind
Hitler, Hess, and the Analysts
Auteur Daniel Pick
Door Frederik van Gelder
Pick sees both the necessity of the wartime militarization of psychoanalysis and the impossibility of accepting the theoretical principles upon which this was ostensibly based.
Secularism and Freedom of Conscience
Auteur Jocelyn Maclure en Charles Taylor
Door Paul Cliteur
Maclure en Taylor bepleiten een vorm van pluralistisch secularisme dat probeert een balans te zoeken tussen de vrijheid van geweten van het individu en het gelijke respect dat de staat verschuldigd is ten opzichte van al haar burgers.
The Net Delusion
How Not To Liberate The World
Auteur Evgeny Morozov
Door Joke Beyl
Als we Morozov moeten geloven, staan we vandaag in onze digitale samenlevingen helemaal niet zo dicht bij totale democratie en vrijheid als vaak geponeerd wordt door cyber-utopisten.
Du musst dein Leben ändern
Über Anthropotechnik
Auteur Peter Sloterdijk
Door Diederik Wienen
Dat de mens door vaak moeizame inspanning geleidelijk grip krijgt op het bestaan en zijn wil, is een wijsheid die mensen zich nog maar sporadisch lijken eigen te maken, verwend en lui gemaakt in een consumptiecultuur.
De moed tot waarheid
Auteur Michel Foucault
Door Machiel Karskens
Het fascinerende van dit boek is dat het gewoon van het eerste tot het laatste woord over waarheid spreekt, zonder een moment te zeggen wat waar is, maar wel door steeds weer te laten zien wat het spreken van de waarheid met je doet.”
Das Recht der Freiheit
Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit
Auteur Axel Honneth
Door Robin Celikates
Honneth follows Durkheim instead of Marx in interpreting the capitalist market not as system of domination but as an institution that promises the general realization of individual interests and capacities.
Maurice Blanchot
De stem en het schrift
Auteur Arthur Cools
Door Jabik Veenbaas
Wordt de mens, zoals Blanchot suggereert, in de eerste plaats gedefinieerd door fragmentatie en ruptuur? Of is hij juist ook een zoeker naar ordening en continuïteit?
Berlin Psychoanalytic
Psychoanalysis and Culture in Weimar Republic Germany and beyond
Auteur Veronika Fuechtner
Door Carl Niekerk
Interessant is ook, dat de Berlijnse psychoanalyse zich intensief met sociale vragen bezighield en zich politiek met het socialisme en communisme associeerde.
Wozu Kunst
Ästhetik nach Darwin
Auteur Winfried Menninghaus
Door Barbara Kuon
Künstler produzieren Werke statt Kindern.
Die Reise
Auteur Ida Fink
Door Arvi Sepp
Het verdwijnen van de grens tussen normaliteit en monstrositeit geeft Ida Fink op een magistraal gevoelige wijze weer.
Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg
met Ivan Nikiforovitsj
Auteur Nikolaj Gogol
Door Cees Willemsen
Wanneer de verteller zijn verhaal en daarmee de novelle beëindigt met de verzuchting ‘het is een treurige boel hier op aarde’, valt het de lezer moeilijk hem te geloven.
How to Change the World
Tales of Marx and Marxism
Auteur Eric Hobsbawm
Door Henri Krop
Het engagement is de keerzijde van de distantie. Marxisten spraken vanouds van de noodzaak tot ‘ideologiekritiek’. Zonder haar wordt de geëngageerde wetenschapper een partijideoloog.
The End of The West
The Once and Future Europe
Auteur David Marquand
Door Paul Kalma
Het politieke debat waarop Marquand terecht aandringt, moet niet alleen over de inrichting van de Unie gaan; minstens zo veel aandacht verdient de vraag naar het type economie en het soort levenswijze dat Europa zou moeten kenmerken.
Naaktheden
Auteur Giorgio Agamben
Door René ten Bos
Wie zich de gevangenen in het Abu Ghraib-complex te Bagdad voor ogen haalt, ziet dat naaktheid een erbarmelijke weerloosheid impliceert.
Wereldburgers
Grote denkers over de toekomst
Auteur Wilberry Jakobs en Ida Overdijk
Door Thije Adams
Met Susan Neiman komt iemand aan het woord die wel heeft begrepen dat je juist goede bedoelingen met een scherp verstand en met precisie in toom moet houden en die bewijst dat morele helderheid geen moment in zweverigheid hoeft te ontaarden.
Ravel
Auteur Roger Nichols
Door Paul van Reijen
Zo is Nichols’ Ravel een imponerend epos geworden, zeer verzorgd geredigeerd en uitgegeven, over de man die ooit bekende: ‘Je pense et je sens en musique’; ik denk en voel in muziek. 
The Importance of Subjectivity
Selected Essays in Metaphysics and Ethics
Auteur T.L.S. Sprigge
Door Anders Schinkel
Praktisch gezien betekent Sprigges opvatting van het bewustzijn onder meer dat vlees eten (vrijwel) uitgesloten is en dat zeer veel experimenten op dieren moreel onacceptabel zijn.
Ethica
Auteur Benedictus de Spinoza
Door Henri Krop
Het manuscript lag onaangeroerd in de Vaticaanse bibliotheek tot de herfst van 2010, toen Leen Spruit zich realiseerde dat dit ‘theologisch traktaat’ Spinoza’s Ethica moest zijn.
Das Bohren harter Bretter
133 politische Geschichten
Auteur Alexander Kluge
Door Henk Harbers
Wat wil Kluge met zo’n verzameling verhalen, die vrijwel zonder commentaar, vaak schijnbaar willekeurig naast elkaar staan?
De prijs van de vrijheid
Denkers en schrijvers over moderne levenskunst
Auteur Joep Dohmen en Maarten van Buuren
Door Jan-Hendrik Bakker
Levenskunst veronderstelt dat het individu in staat is op eigen kracht iets van zijn bestaan te maken. Met andere woorden: hij moet wat doen met zijn vrijheid.
Felix Salten
Man of Many Faces
Auteur Beverley Driver Eddy
Door Eveline Nikkels
In dierenfabels als Bambi kon Salten maatschappijkritiek kwijt: de dieren waren als personen herkenbaar, maar droegen geen herkenbare namen, waardoor hij buiten schot kon blijven.
Religion and the Political Imagination
Auteur Ira Katznelson & Gareth Stedman Jones
Door Anton van Harskamp
Bijna iedereen ‘wist’ dat religie in moderne samenlevingen geleidelijk verdrongen zou worden.
Schopenhauer
A Biography
Auteur David E. Cartwright
Door Hans Gerding
De hippiekreet turn on, tune in, drop out van een halve eeuw geleden is volgens Cartwright beslist van toepassing op Schopenhauer.
Vorige Volgende