‘Vergeleken met een boek is een voorrede iets onbeduidends. Zou je echter niet aan de hand van een zorgvuldige vergelijkende studie van voorredes voor een koopje de gelegenheid tot observeren kunnen benutten?’

– Søren Kierkegaard

Lees meer

‘In zijn werk gaat Joost Baars een dialoog aan met de Willem Otten van de gerichte gedichten.’

Dubbelbespreking van Binnenplaats en Genadeklap

Lees meer

‘Hotel Europa was een draaischijf waar iedereen in en uit liep: Serviërs waren er even welkom als moslims, joden of Kroaten.’

– Piet de Moor
Hotel Europa

Lees meer

Migratie is de revolutie van onze tijd, en het Westen is zelf veranderd in reactie op deze revolutie. Sinds het neerhalen van de Berlijnse Muur is er twaalfduizend kilometer aan hekken opgericht.

– Ivan Krastev
After Europe

Lees meer

Leestafel

Op de Nexus Leestafel bespreken ervaren kenners en jonge talenten actuele beschouwingen, klassieke werken en baanbrekende studies over kunst, cultuur, geschiedenis, politiek en filosofie. Ze combineren daarbij een kritische blik met een brede visie en een toegankelijke stijl. De boeken die op de leestafel besproken worden, zorgen voor verdieping en inzicht voorbij de waan van de dag.

Uitgelicht

Alle recensies

Selecteer
Applaus
Auteur Eric de Kuyper
Door Hans Croiset
De Kuyper vindt woorden voor de gevoelsstromen die een operavoorstelling of een ballet bij je teweegbrengen en die in staat blijken je leven voor minstens een paar dagen volledig op zijn kop te zetten.
Stufen
Ausgewählte Gedichte
Auteur Hermann Hesse
Door Salvatore Campisi
The general artistic lure of some of Hesse’s poems is fading away; however, they maintain an exceptionally powerful human appeal, especially where Hesse’s love of life emerges: Und jedes Lied und jedes Buch / Und jedes Bild ist ein Enthüllen.
Hermann Broch und die Moderne
Roman, Menschenrecht, Biografie
Auteur Paul Michael Lützeler
Door Jattie Enklaar
In dit zeer lezenswaardige boek krijgt de lezer een overzicht van alle aspecten van een leven in twee continenten, dat bepaald werd door oorlog en emigratie, maar waarin het verlangen naar een betere wereld aanwezig bleef.
How to Run the World?
Charting a Course to the Next Renaissance
Auteur Parag Khanna
Door Hester Jonkman
De wereld heeft dringend behoefte aan minder perfectie.
Ethics
An Essay on the Understanding of Evil
Auteur Alain Badiou
Door Ruud van de Meerakker
Apart from a polemical assault on other ethical doctrines and the politics they sustain, this book provides a sketch of Badiou’s ethics of ‘processes of truth’.
Humanism, Love and Music
Auteur Constantin Floros
Door Emanuel Overbeeke
Floros constateert een wezenlijke verandering in de opvattingen inzake liefde.
The Best Things in Life
A Guide to What Really Matters
Auteur Thomas Hurka
Door Martijn Rozing
Hoewel de titel en het formaat van het boek (een kleine oranje verschijning) naadloos lijken te passen in de collectie populaire filosofie als zelfhulpboek, blijkt de inhoud verrassend diepgravend en degelijk.
Galileo
Dubbelbespreking
Auteur J.H. Heilbron
Door Daan Wegener
Heilbron verkent de grenzen van Galileo’s wereld op conceptueel, sociaal en literair vlak.
Galileo's Muse
Dubbelbespreking
Auteur M.A. Peterson
Door Daan Wegener
Vanuit zijn generalist’s role ziet Peterson heel nieuwe verbanden. Dat maakt zijn boek origineel en verrassend.
The Looshaus
Auteur Christopher Long
Door Allan Janik
Once we have grasped that point there is no chance of being distracted by the verbal pyrotechnics in Loos’s polemics from understanding his architectural achievements.
The Places In Between
Auteur Rory Stewart
Door Corinne Fowler
Stewart’s self-reflexive narrative is very knowing of the fact that his trek through Afghanistan comes not so much after the emperor Babur as after international media coverage of Operation Enduring Freedom, the first phase of the War on Terror.
The Pursuit of the Nazi Mind
Hitler, Hess, and the Analysts
Auteur Daniel Pick
Door Frederik van Gelder
Pick sees both the necessity of the wartime militarization of psychoanalysis and the impossibility of accepting the theoretical principles upon which this was ostensibly based.
Secularism and Freedom of Conscience
Auteur Jocelyn Maclure en Charles Taylor
Door Paul Cliteur
Maclure en Taylor bepleiten een vorm van pluralistisch secularisme dat probeert een balans te zoeken tussen de vrijheid van geweten van het individu en het gelijke respect dat de staat verschuldigd is ten opzichte van al haar burgers.
The Net Delusion
How Not To Liberate The World
Auteur Evgeny Morozov
Door Joke Beyl
Als we Morozov moeten geloven, staan we vandaag in onze digitale samenlevingen helemaal niet zo dicht bij totale democratie en vrijheid als vaak geponeerd wordt door cyber-utopisten.
Du musst dein Leben ändern
Über Anthropotechnik
Auteur Peter Sloterdijk
Door Diederik Wienen
Dat de mens door vaak moeizame inspanning geleidelijk grip krijgt op het bestaan en zijn wil, is een wijsheid die mensen zich nog maar sporadisch lijken eigen te maken, verwend en lui gemaakt in een consumptiecultuur.
De moed tot waarheid
Auteur Michel Foucault
Door Machiel Karskens
Het fascinerende van dit boek is dat het gewoon van het eerste tot het laatste woord over waarheid spreekt, zonder een moment te zeggen wat waar is, maar wel door steeds weer te laten zien wat het spreken van de waarheid met je doet.”
Das Recht der Freiheit
Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit
Auteur Axel Honneth
Door Robin Celikates
Honneth follows Durkheim instead of Marx in interpreting the capitalist market not as system of domination but as an institution that promises the general realization of individual interests and capacities.
Maurice Blanchot
De stem en het schrift
Auteur Arthur Cools
Door Jabik Veenbaas
Wordt de mens, zoals Blanchot suggereert, in de eerste plaats gedefinieerd door fragmentatie en ruptuur? Of is hij juist ook een zoeker naar ordening en continuïteit?
Berlin Psychoanalytic
Psychoanalysis and Culture in Weimar Republic Germany and beyond
Auteur Veronika Fuechtner
Door Carl Niekerk
Interessant is ook, dat de Berlijnse psychoanalyse zich intensief met sociale vragen bezighield en zich politiek met het socialisme en communisme associeerde.
Wozu Kunst
Ästhetik nach Darwin
Auteur Winfried Menninghaus
Door Barbara Kuon
Künstler produzieren Werke statt Kindern.
Die Reise
Auteur Ida Fink
Door Arvi Sepp
Het verdwijnen van de grens tussen normaliteit en monstrositeit geeft Ida Fink op een magistraal gevoelige wijze weer.
Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg
met Ivan Nikiforovitsj
Auteur Nikolaj Gogol
Door Cees Willemsen
Wanneer de verteller zijn verhaal en daarmee de novelle beëindigt met de verzuchting ‘het is een treurige boel hier op aarde’, valt het de lezer moeilijk hem te geloven.
How to Change the World
Tales of Marx and Marxism
Auteur Eric Hobsbawm
Door Henri Krop
Het engagement is de keerzijde van de distantie. Marxisten spraken vanouds van de noodzaak tot ‘ideologiekritiek’. Zonder haar wordt de geëngageerde wetenschapper een partijideoloog.
The End of The West
The Once and Future Europe
Auteur David Marquand
Door Paul Kalma
Het politieke debat waarop Marquand terecht aandringt, moet niet alleen over de inrichting van de Unie gaan; minstens zo veel aandacht verdient de vraag naar het type economie en het soort levenswijze dat Europa zou moeten kenmerken.
Vorige Volgende