Vrienden

Patronus

Word Nexus Patronus  500.00

Vrienden van het Nexus Instituut
Met uw verbondenheid als Vriend van het Nexus Instituut en zijn doelstellingen draagt u bij aan een bloeiend intellectueel en cultureel klimaat in Nederland. Als Vriend neemt u deel aan het gevarieerde netwerk van innemende en trouwe Vrienden met wie u de grote levensvragen die Nexus centraal stelt, kunt verkennen. Het Nexus Instituut organiseert jaarlijks speciaal voor zijn vriendenkring exclusieve en prikkelende bijeenkomsten met wereldberoemde gasten.

Als Vriend maakt u het verschil
Het Nexus Instituut koestert zijn kring van Vrienden, die met hun betrokkenheid de activiteiten en publicaties van Nexus mede mogelijk maken. Dankzij uw financiële ondersteuning kan het Nexus Instituut de kwaliteit, diversiteit en exclusiviteit bieden die zowel ons publiek als de fine fleur van internationale sprekers en auteurs van ons gewend zijn. Wij nodigen u van harte uit lid te worden van onze Vriendenkring.

Als Patronus draagt u het Nexus Instituut een warm hart toe.
U ontvangt hiervoor als blijk van waardering:

  • Jaargang van Nexus
  • Twee vip-entreekaarten voor alle Nexus-activiteiten
  • Verzekerde toewijzing entreekaarten en uitstekende plaatsen
  • Toegang tot de vip-lounge, incl. drankjes

Het is ook mogelijk het Nexus Instituut te steunen als Amicus of Maecenas.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar
De Vrienden van het Nexus Instituut zijn ondergebracht in een stichting die is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift, daarbij kunt u ook denken aan een schenkingsakte of legaat, is geheel of gedeeltelijk aftrekbaar. Een combinatie van een vriendenpakket en schenking is eveneens mogelijk. Voor persoonlijk advies of voor het maken van een afspraak bent u welkom bij Eveline Riemen-van der Ham, zakelijk directeur van het Nexus Instituut.

Contact
Eveline Riemen-van der Ham
E-mail:     ham[at]nexus-instituut.nl
Telefoon:  085 064 5206