Motto

‘Eenieder die fortuinlijk genoeg was om min of meer van deze culturele erfenis te profiteren,
scheen mij ten aanzien van het menselijk geslacht met een leengoed te zijn belast.’

— Marguerite Yourcenar, Herinneringen van Hadrianus

Inzicht door samenhang

Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang, om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofisch debat.

Nexus beoogt een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie, om zo een contrapunt te zijn voor kleinheid van geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en het fanatisme van het enig weten.