0

Nexus instituut

Harry Mulisch leest Nexus © Joost van den Broek Harry Mulisch leest Nexus © Joost van den Broek


Tijdschrift Nexus

Nexus 72

Democratische bespiegelingen

Nexus 72

2016
€ 25,00

Uitverkocht

Opdat onze wereld weer een democratie zal zijn, niet naar de letter maar naar de geest, presenteert deze uitgave van Nexus het werk van Thomas Mann en Walt Whitman, een pleidooi van Peter Sellars in de geest van Walt Whitman en het symposiumgesprek tussen Amerikaanse politici en intellectuelen over 'Democracy Today in the USA'.

Inhoud

Democratie een aristocratische geest
Rob Riemen

pagina 3


Democratie, niet naar de letter maar naar de geest, heeft onderwijs en Bildung als doel, niet een vernauwing van het verstand. Rob Riemen maakt een reis door de tijd langs de pleitbezorgers van de ware betekenis van democratie, van politici Thomas Jefferson en Abraham Lincoln tot dichters Walt Whitman en W.B. Yeats.


“De ware democratie cultiveert niet de kleingeestigheid, maar juist de grootheid van de mens zoals die zich manifesteert in kunst en wetenschap, een passie voor waarheid, het scheppen van schoonheid, de idee van rechtvaardigheid. Ze is een politiek, een staatsvorm die mensen aanmoedigt zich te verheffen, zelf te denken en vrij te zijn.”


Beklim het pad op de messcherpe bergkam en spring in het vuur
Peter Sellars
vertaling Barbara de Lange

pagina 17


Een bewerking van de Nexus-lezing 2016, waarin opera-regisseur Peter Sellars op gloedvolle wijze de meest prangende problemen in de internationale politiek aankaart. De oplossing verschijnt in de gedaante van een vrouw, met de naam Filosofie.


“Onze jonge democratie is in Europa ontstaan dankzij een paar kunstenaars op wie ik erg gesteld ben: Mozart en Haydn. Wat ik bijzonder vind, is dat twee van de beroemdste componisten samen met een groep mensen in één zaal zaten om te bedenken hoe ze in Europa een overgang van een autocratie naar democratie konden bewerkstelligen.”


De naderende overwinning van de democratie
Thomas Mann
vertaling Gerda Baardman

pagina 34


Deze lezing hield Thomas Mann tijdens zijn Amerikaanse tournee in 1938. Mann looft Walt Whitmans poëtische woorden over democratie en houdt een bijzonder optimistisch betoog in een tijd waarin het fascisme in opmars is.


“Het is niet genoeg het democratische principe te definiëren als het gezag van de meerderheid en het woord democratie letterlijk, té letterlijk, te vertalen als ‘regering door het volk’, want dat zou ook kunnen betekenen ‘regering door de horden’ en dat is eerder een definitie van het fascisme. We moeten de democratie definiëren als de regeringsvorm, de maatschappij, die meer dan welke andere ook wordt geïnspireerd door gevoel voor en bewustzijn van de menselijke waardigheid.”


Democratische vergezichten
Walt Whitman
vertaling Jan Tazelaar

pagina 61


In 1871 constateert Walt Whitman dat de democratische geest in Amerika plaats heeft moeten maken voor onbeschaamd materialisme en gebrek aan solidariteit. Zijn 'Democratic Vistas' is zowel een aanklacht tegen de misstanden in Amerika als een hartstochtelijke oproep nimmer te vergeten ‘dat het doel van de ware democratie de realisering van de hoogste vrijheid is, de vrijheid die tot uiting komt in waarheid en gerechtigheid.’


“Er was wellicht nog nooit zoveel leegte in de harten als nu, hier in de Verenigde Staten. Oprecht geloof lijkt ons verlaten te hebben. In de onderliggende principes van de Staten wordt niet werkelijk geloofd (ondanks alle hectische gloed en melodramatische jammerkreten), evenmin als in de mensheid zelf.”


Lezing Democracy Today in the USA
Jeb Bush
vertaling Joris Vermeulen

pagina 113


Op 21 mei 2016 opende Jeb Bush het Nexus-symposium ‘Democracy Today in the USA’ met deze lezing – zijn eerste publieke optreden sinds hij de strijd staakte om de nominatie voor het Republikeinse presidentskandidaatschap – waarin hij schetst hoe het politieke systeem in crisis geraakte. Vervolgens nam hij deel aan de rondetafeldiscussie.


“Misschien krijgen we uiteindelijk wel een volslagen ander politiek bestel dat meer lokaal opereert, in plaats van op sleets geworden instituties te vertrouwen. Tegenwoordig kun je politiek betrokken zijn op manieren die nog maar tien jaar geleden ieders voorstellingsvermogen te boven gingen.”


Rondetafeldiscussie Democracy Today in the USA
Anne Applebaum

pagina 121


Na de openingslezing van Jeb Bush vond deze rondetafeldiscussie plaats met Anne Applebaum, Sean Wilentz, Randall Kennedy, Derek Shearer en Roger Berkowitz, onder leiding van Rob Riemen.


“Wat belichaamt Trump? Hij belichaamt de waarden van reality-tv. Wie wint er bij reality-tv? Degene die het vulgairst en luidruchtigst is, die niet van het eiland wordt gestemd omdat hij zijn concurrenten opzijschuift.”


Rondetafeldiscussie Democracy Today in the USA
Sean Wilentz

pagina 121


Na de openingslezing van Jeb Bush vond deze rondetafeldiscussie plaats met Anne Applebaum, Sean Wilentz, Randall Kennedy, Derek Shearer en Roger Berkowitz, onder leiding van Rob Riemen.


“Volgens mij is de kern van de zaak dat de democratie, de Amerikaanse democratie, de democratie overal op aarde, voortdurend herboren moet worden om met succes de uitdagingen aan te gaan die we allemaal voor ons zien.”


Rondetafeldiscussie Democracy Today in the USA
Randall Kennedy

pagina 121


Na de openingslezing van Jeb Bush vond deze rondetafeldiscussie plaats met Anne Applebaum, Sean Wilentz, Randall Kennedy, Derek Shearer en Roger Berkowitz, onder leiding van Rob Riemen.


“De VS is een rijk land, maar desondanks leeft een kwart van alle jongeren er in armoede. Verpaupering leidt tot sociale misstanden. Daar wordt bij lange na niet voldoende aandacht aan besteedt.”


Rondetafeldiscussie Democracy Today in the USA
Derek Shearer

pagina 121


Na de openingslezing van Jeb Bush vond deze rondetafeldiscussie plaats met Anne Applebaum, Sean Wilentz, Randall Kennedy, Derek Shearer en Roger Berkowitz, onder leiding van Rob Riemen.


“Ik vind dat we alle Amerikanen twee jaar sociale dienstplicht moeten laten vervullen, zodat mensen met verschillende achtergronden, met verschillende huidskleuren bijeenkomen om onze problemen op een heel praktische manier op te lossen.”


Rondetafeldiscussie Democracy Today in the USA
Roger Berkowitz

pagina 121


Na de openingslezing van Jeb Bush vond deze rondetafeldiscussie plaats met Anne Applebaum, Sean Wilentz, Randall Kennedy, Derek Shearer en Roger Berkowitz, onder leiding van Rob Riemen.


“Ik denk dat het idee 'Amerika' ertoe doet, omdat wij Amerikanen daardoor vinden dat we in een land wonen dat niet door technocraten, bureaucraten dan wel een elite wordt bestierd, maar door onszelf. Het verdwijnen van lokale tradities, gemeentehuizen, de gemeenschapsmentaliteit, vormt volgens mij de grootste bedreiging voor de Amerikaanse gedachte.”