Ad Geelhoed

Nederland, 1942 - 2007

Ad Geelhoed studeerde rechten en doorliep een loopbaan als wetenschapper en als ambtenaar; hij was achtereenvolgens raadadviseur op het ministerie van Justitie, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, buitengewoon hoogleraar Europees en economisch recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken en later van Algemene Zaken, en advocaat-generaal aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.