Aileen Kelly

Verenigd Koninkrijk

Aileen Kelly is historicus en staat wereldwijd bekend om haar kennis van de Russische geschiedenis. Ze is een expert op het gebied van de Revolutie van 1917 en de Russische intelligentsia. Vrijheidsfilosoof Isaiah Berlin had een vormende invloed op Kelly, die momenteel is verbonden aan de afdeling Slavistiek aan de Universiteit van Cambridge. Ze schreef vele boeken over haar specialisme, waaronder Mikhail Bakunin: The Politics and Psychology of Utopianism (1982), Toward Another Shore: Russian Thinkers between Necessity and Chance (1998) en Views from the Other Shore: Essays on Herzen, Chekhov and Bakhtin (1999). De in 2016 verschenen biografie The Discovery of Chance. The Life and Thought of Alexander Herzen mag met recht monumentaal genoemd worden.