Alexander Nehamas

Griekenland, 1946

Alexander Nehamas is filosoof en literatuurwetenschapper. Hij studeerde aan Princeton University en is daar, na professoraten in Pennsylvania en Pittsburgh, sinds 1990 hoogleraar filosofie en vergelijkende literatuurwetenschappen. Hij schreef Nietzsche: Life as Literature (1985), The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault (1998) en Only A Promise of Happiness: The Place of Beauty in a World of Art (2008), over schoonheid als filosofische notie en als waardeoordeel in de kunst.