Alison Wolf

Verenigd Koninkrijk, 1950

Alison Wolf is econoom, onderwijsexpert en hoogleraar aan King’s College in Londen. Ze studeerde economie, was beleidsadviseur voor diverse onderwijsdiensten en werkte aan het Institute of Education van de Universiteit van Londen. Wolfs onderzoek richt zich op de raakvlakken tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt. Ze is columniste van het Times Higher Education Supplement. In 2002 verscheen van haar hand Does Education Matter? Myths about Education and Economic Growth en in 2011 presenteerde ze het rapport-Wolf, waarin ze aanbevelingen doet voor verbetering van het MBO-onderwijs. In 2013 publiceerde ze het invloedrijke boek The XX Factor. How Working Women Are Creating a New Society, waarin ze de impact van vrouwen op de arbeidsmarkt, vanaf hun intrede tot aan de huidige tijd, onder de loep neemt.