Amine Gemayel

Libanon, 1942

President Amin Gemayel, geboren in Bikfaya, volgde lager en middelbaar onderwijs bij de jezuïeten in Beirut en studeerde er rechten aan de Université Saint-Joseph. In 1970 werd hij gekozen als parlementslid voor de Kataëb Partij. Hij richtte in 1975 het Maison du Futur op, een denktank voor politieke en ontwikkelingskwesties in het Midden-Oosten. Van 1982 tot 1988 was Gemayel president van Libanon, een land dat verscheurd was door oorlog, interne conflicten en internationale interventies. Hij stond een gematigde politiek voor en streefde naar eenheid in (religieuze) verscheidenheid; niet eenvoudig in de explosieve regio die hij bestuurde. Na zijn ambtsperiode en de Syrische bezetting van Libanon leefde hij twaalf jaar als balling in Frankrijk en de Verenigde Staten, waar hij doceerde aan verschillende vooraanstaande universiteiten en verhelderende boeken schreef over de gecompliceerde situatie in zijn land. Na terugkeer in Libanon verloor hij in 2006 zijn zoon Pierre, die parlementslid was, bij een politieke aanslag.

Foto