Amos Oz

Israël, 1939 - 2018

Amos Oz was een wereldberoemd, veelvuldig bekroond en zeer productief schrijver van romans, verhalen, artikelen en essays. Van het autobiografische Een verhaal van liefde en duisternis, oorspronkelijk in het Hebreeuws verschenen in 2002, zijn ruim anderhalf miljoen exemplaren verkocht; het boek is in 31 talen vertaald. Oz leefde vanaf zijn veertiende enkele jaren in een kibboets, een vreedzame periode die in sterk contrast stond met de jaren waarin hij zijn dienstplicht vervulde. Hij nam actief deel aan schermutselingen aan de grens en deed aldus frontervaring op. Sindsdien heeft hij herhaaldelijk stelling genomen voor de militaire zelfverdediging van Israël maar tegen militaire expansie. Oz studeerde filosofie en Hebreeuwse literatuur in Jeruzalem, en doceerde bijna twintig jaar aan de Ben-Gurion Universiteit van Beër Sjeva. Vanaf 1967 was hij een prominent voorvechter van de tweestatenoplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit; hij heeft steeds gepleit voor het openen van vredesonderhandelingen en het sluiten van een praktische overeenkomst. Zijn meest recente boeken zijn de cultuurhistorische studie Jews and Words (2012, met zijn dochter Fania Oz-Salzberger) en de roman Judas (2014).

Op de Nexus Leestafel leest u de bespreking van Oz’ Judas.

Video

Foto