Antoine Bodar

Nederland, 1944

Antoine Bodar is rooms-katholiek priester en auteur. Hij studeerde geschiedenis, literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, theologie en filosofie, en promoveerde in dat laatste vakgebied cum laude. Van 1978 tot 2003 was hij, met tussenpozen, universitair docent kunstgeschiedenis en esthetica aan de Rijksuniversiteit Leiden en presenteerde hij verschillende radio- en tv-programma’s, doorgaans op spiritueel gebied. In 1992 werd hij tot priester gewijd. Bodar is auteur van onder meer Weten waar de muze woont (1998), Ik droom mij Europa (2007) en Uit de eeuwige stad (2008).