Atzo Nicolaï

Nederland, 1960 - 2020

Atzo Nicolaï was een vooraanstaand VVD-politicus. Hij studeerde rechten en politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was daarna werkzaam bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en bij de Raad voor Cultuur. In 1998 werd Nicolaï voor de VVD lid van de Tweede Kamer, in 2002 en 2003 was hij staatssecretaris voor Europese Zaken en in 2006 was hij minister voor Koninkrijksrelaties. In de periode tussen 2006 en 2010 zat hij in de Tweede Kamer als VVD-woordvoerder voor onder meer cultuur en daarna als buitenlandwoordvoerder. In 2011 verliet Nicolaï de Kamer om directeur te worden van DSM Nederland.