Avishai Margalit

Israël, 1939

Avishai Margalit is filosoof, beroemd om zijn scherpzinnige analyses van sociale en ethische vraagstukken, waarbij hij vaak historische voorbeelden als uitgangspunt gebruikt. Zijn werk richt zich op fundamentele sociale fenomenen zoals de menselijke waardigheid, het geheugen als betekenisgevende kracht en morele verantwoordelijkheid. Margalit heeft verschillende invloedrijke werken geschreven, waaronder De fatsoenlijke samenleving (2001) en Compromissen en rotte compromissen (2009). Hij ontving diverse ereprijzen, waaronder de Spinozalens (2002) voor zijn bijdrage aan het normatieve maatschappelijke debat, de Israëlische Prijs voor de Filosofie (2010) en de Dr. Leopold-Lucas-Preis (2011). In 1978 was hij een van de oprichters van de beweging Peace Now. In 2004 verzorgde hij de Nexus-lezing met de titel Occidentalism.