Belle van Zuylen

Nederland, 1740 - 1805

Belle van Zuylen was de dochter van een invloedrijke adellijke familie en genoot een deel van haar opvoeding en opleiding in Zwitserland. In 1761 publiceerde ze anoniem haar eerste verhaal, Le Noble, ‘de edelman’, een satire op de adel. Tijdens haar leven ontmoette ze Voltaire, Benjamin Constant en David Hume, en had ze tekenlessen bij Maurice Quentin de la Tour. Vanaf 1784 publiceerde ze diverse romans, politieke pamfletten, filosofische romans, essays en brieven, zoals Letters Neuchateloises (1784), Lettres de Mistress Henley (1784) en Lettres écrites de Lausanne (1785). Van haar romans is Trois femmes (1795) het bekendst geworden.