Benedetto Croce

Italiƫ, 1866 - 1952

Benedetto Croce was filosoof, historicus, politicus en vooraanstaand Italiaans denker. Hij schreef een omvangrijk oeuvre, waarin logica, geschiedenis, esthetiek, economie en ethiek samenkomen. Zijn magnum opus was het vierdelige Filosofia come scienza dello spirito (1902-1915). Croce was kortstondig minister van Onderwijs, tot Mussolini in 1922 aan de macht kwam. Hij verdedigde de wilsvrijheid van de mens, ook tijdens en na de opkomst van het Italiaans fascisme, onder meer in La storia come pensiero e come azione (1938).