Blaise Pascal

Frankrijk, 1623 - 1662

Blaise Pascal was wiskundige, natuurkundige en christelijk filosoof. Bij leven stond hij bekend als eminent vertegenwoordiger van de nieuwe rationele wetenschap en hij legde de grondslag voor verschillende wis- en natuurkundige theorieën en wetten. Na zijn dood bleek hij een onvoltooide apologie van het christelijke geloof te hebben geschreven: de Pensées, in 1670 postuum gepubliceerd, zijn klassiek geworden.