Catherine Nixey

Wales, 1980

Catherine Nixey studeerde klassieke talen in Cambridge en werkte daarna enkele jaren als docent. Later werd ze journalist voor The Times, waar ze eerst op de kunstredactie werkte en later als radiorecensent. Nixey schreef Eeuwen van duisternis. De christelijke vernietiging van de klassieke cultuur (2017), een briljant werk waarmee zij na grondig onderzoek en met haar grote kennis van de klassieke wereld aantoont dat juist het christendom als een intolerante macht beschavingen heeft vernietigd.