Christien Roovers

Nederland, 1970

Christien Roovers studeerde letteren en specialiseerde zich in de tekstwetenschap en beeldcommunicatie. In 2000 richtte ze het communicatie- en tekstbureau TekstID op, dat communicatieadvies geeft en redactiewerkzaamheden verzorgt.