Eric Moormann

Nederland, 1955

Eric Moormann is hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte aan de Universiteit van Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en is onder meer auteur (samen met Wilfried Uitterhoeve) van de bestsellers Van Achilleus tot Zeus (1987) en Van Alexandros tot Zenobia (1989).