Ernst Hirsch Ballin

Nederland, 1950

Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tweemaal minister van Justitie: van 2005 en 2010 in het kabinet Balkenende-IV en van 1989 tot 1994 in Lubbers-III. Hirsch Ballin studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en was hoogleraar staats- en bestuursrecht in Tilburg, voordat hij eind jaren tachtig begon aan een succesvolle carrière als CDA-politicus. Hij heeft diverse publicaties over (wijsgerig-) juridische en ethisch-religieuze vraagstukken op zijn naam staan.

Foto

Nexus Conference 2009. Listening to John Gray during the panel discussion ‘A Passion for Faith’. Copyright Robert Goddyn.

Foto

Nexus Conference 2009. Tariq Ramadan and Ernst Hirsch Ballin. Copyright Robert Goddyn.