Georg Wright

Finland, 1916 - 2003

Georg Henrik von Wright was filosoof. Hij was met name gespecialiseerd in analytische filosofie en logica. Von Wright was als hoogleraar in Cambridge de opvolger van Ludwig Wittgenstein, wiens latere werken hij redigeerde. Hij schreef onder meer Deontic Logic (1951), waarmee hij zijn naam op het gebied van de logica vestigde, The Tree of Knowledge (1993) en zijn memoires Mitt liv som jag minns det (Mijn leven in herinnering, 2001).