Gilles J. Dorleijn

Nederland, 1951

Gillis Dorleijn is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in de relatie tussen muziek en poëzie. Hij publiceerde over J.C. Bloem, J.H. Leopold en M. Nijhoff. Met Kees van Rees was hij verantwoordelijk voor De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld (1993), waarin voor het eerst de empirische literatuursociologie en het literair-historische en poëticale onderzoek werden samengebracht, en De productie van literatuur (2006).