Gregory J. Polan

Verenigde Staten, 1950

Dom Gregory J. Polan, O.S.B. is sinds 2016 abt-primaat van de Orde der Benedictijnen, de oudste kloosterorde in de Rooms-Katholieke Kerk. In 1971 beleed Polan zijn monastieke geloften en in 1977 werd hij ingewijd als priester. Als Bijbelgeleerde en groot kenner van het Boek der Psalmen, werd hij door de Amerikaanse bisschoppen gevraagd een revisie te maken van de Grail Psalter, die door de paus werd goedgekeurd voor gebruik in de liturgie. Voorafgaand aan zijn intrede in het klooster, studeerde Polan orgel aan het American Conservatory of Music in Chicago.