Homi Bhabha

India, 1949

Homi Bhabha is expert op het gebied van postkoloniale theorieën, kosmopolitisme en de negentiende- en twintigste-eeuwse Engelse literatuur. Hij studeerde aan de universiteiten van Bombay en Oxford en gaf aan tal van universiteiten les in de geesteswetenschappen. In 2001 werd hij professor aan Harvard op het gebied van Engelse en Amerikaanse taal en literatuur en directeur van het Harvard Humanities Center. Bhabha werd bekend met The Location of Culture (1994), waarin hij zijn ideeën met betrekking tot multiculturalisme en postkolonialisme uiteen zette.