Ineke de Vries

Nederland, -

Ineke de Vries was directeur van het Humanistisch Verbond en voorzitter van de Programmaraad van de Humanistische Omroep. Ook zit ze in het bestuur van de Humanistische Alliantie. Ze heeft veel ervaring als socioloog en zelfstandig onderzoeker op het gebied van sociaal beleid, emancipatie, burgerschap, gelijke behandeling en leefbaarheid.