Isaiah Berlin

Litouwen, 1906 - 1997

Isaiah Berlin was een vooraanstaand politiek filosoof. Hij studeerde aan Oxford, de universiteit waaraan hij heel zijn leven – eerst als docent, vanaf 1957 als hoogleraar – verbonden zou blijven, met uitzondering van de periode 1940-1946, waarin hij werkte voor de Britse buitenlandse dienst. Hij werd bekend met het essay Two Concepts of Liberty (1958), dat hij als oratie uitsprak bij zijn inauguratie en waarin hij onderscheid maakt tussen positieve en negatieve vrijheid, een onderscheid dat sindsdien van grote invloed is geweest op het denken over vrijheid en gelijkheid.

Op de Nexus Leestafel leest u een bespreking van Twee opvattingen van vrijheid.