Jan Patočka

Bohemen, 1907 - 1977

Jan Patočka wordt beschouwd als een van de belangrijkste fenomenologische filosofen in Europa. Hij ging in de leer bij een van de grondleggers van de fenomenologie, Edmund Husserl, en diens leerling Martin Heidegger. In 1977 werd Patočka, samen met Jiří Hájek en Václav Havel, een vooraanstaand woordvoerder en medeoprichter van de Charta 77-mensenrechtenbeweging in Tsjecho-Slowakije. Hij schreef onder meer de bundel Kacířské eseje o filosofii dĕjin (‘Ketterse essays in de filosofie van de geschiedenis’) uit 1975.