Jilt Jorritsma

Nederland, 1991

Jilt Jorritsma is historicus. Hij studeerde moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, was daarnaast redacteur van Historisch Tijdschrift Groniek en is verbonden aan de werkgroep ‘Beroepsethiek voor historici’ van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Zijn essay ‘Ode aan het vreemde’, waarmee hij de Connect-essaywedstrijd 2016 won, schreef hij naar aanleiding van zijn verblijf aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome.