Joseph Lescrauwaet

Nederland, 1923 – 2013

Joseph Lescrauwaet was hulpbisschop van Haarlem. Na een theologie- en filosofiestudie werd hij in 1948 priester gewijd en promoveerde hij in 1957 in de oecumenische theologie. Zijn interesse in de oecumene blijkt ook uit publicaties als De bijbel over de Christelijke eenheid (1961) en De actuele oecumenische situatie (1962). Lescrauwaet was hoogleraar systematische theologie in Tilburg en Leuven. In 1983 werd hij tot hulpbisschop van het bisdom Haarlem benoemd, wat hij bleef tot zijn emeritaat in 1995.