Kardinaal Peter K.A. Turkson

Ghana, 1948

Peter K.A. Turkson is kardinaal in de Rooms-Katholieke Kerk en wordt gezien als groot kanshebber om de eerste zwarte paus te worden. Eerder was hij aartsbisschop van Cape Coast. Kardinaal Turkson was voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede tot 2017, toen hij door paus Franciscus benoemd werd tot de eerste prefect van de dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, een nieuw instituut dat verantwoordelijk is voor beleid met betrekking tot migranten en vluchtelingen, minderheden, en slachtoffers van geweld, natuurrampen, marteling en slavernij.