Karol Berger

Polen, 1947

Karol Berger is als musicoloog en cultuurfilosoof verbonden aan de universiteit van Stanford. Berger studeerde musicologie aan de universiteit van Warschau en aan Yale, waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis van de muziekesthetiek en muziektheorie. Ook is hij een groot kenner van de muziek van 1770-1850. Van zijn hand verschenen essays, artikelen en boeken, waaronder A Theory of Art (2000) en Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow: An Essay on the Origins of Musical Modernity (2007). In 2017 verscheen Bergers Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche, over het grote conflict tussen de componist en de filosoof waarin Berger uiteindelijk de zijde van Wagner kiest. Berger was eerder te gast op de Nexus-conferentie 2000, ‘The Muses’ Farewell’