Laurens Jan Brinkhorst

Nederland, 1937

Laurens Jan Brinkhorst studeerde rechten in Leiden en New York, waar hij ook als advocaat werkte. Van 1967 tot 1973 was hij buitengewoon hoogleraar Europees recht in Groningen. Zijn politieke carrière bij D66 begon met het staatssecretariaat van Buitenlandse Zaken. Daarna was hij (met tussenpozen) lid van de Tweede Kamer, lid van het Europees Parlement, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en minister van Economische Zaken. Ook was hij hoogleraar in Tilburg en Leiden.