Leo Strauss

Duitsland, 1899 - 1973

Leo Strauss was een politiek filosoof en inspirator van de neoconservatieve beweging. Hij studeerde filosofie, wiskunde en natuurwetenschappen en promoveerde bij Ernst Cassirer. Na studieverblijven in Parijs en Cambridge emigreerde hij in 1938 naar de Verenigde Staten, waar hij doceerde aan de New School for Social Research in New York en, vanaf 1949, aan de University of Chicago. Tijdens zijn loopbaan publiceerde Strauss werken als On Tyranny (1948), Persecution and the Art of Writing (1952), Natural Right and History (1953) en Liberalism Ancient and Modern (1968).