Lila Azam Zanganeh

Frankrijk, 1976

Lila Azam Zanganeh, dochter van Iraanse ballingen, is schrijfster en publiceert onder meer in The New York Times, Le Monde en La Repubblica. Ze heeft, samen met Kofi Annan, Condoleezza Rice en Madeleine Albright, zitting in de raad van toezicht van het International Rescue Committee, een organisatie die slachtoffers van wereldwijde humanitaire rampen helpt hun leven weer op te bouwen. Via Words Without Borders, een organisatie die zich inzet voor de vergroting van intercultureel begrip via de verspreiding van hedendaagse internationale literatuur, en via Narrative 4, een mondiaal netwerk van invloedrijke kunstenaars en leiders, zet ze zich in voor de wereldwijde uitwisseling van verhalen om stereotypen te ontkrachten en barrières weg te nemen. Lila Azam Zanganeh is de auteur van The Enchanter: Nabokov and Happiness (in het Nederlands verschenen als De tovenaar: Nabokov en geluk, 2011) en A Tale for Lovers & Other Madmen (te verschijnen in 2020).

Op de Nexus Leestafel leest u de bespreking van The Enchanter. Nabokov and Happiness.

Video

Lila Azam Zanganeh vertelt met grote eruditie en welsprekendheid over de bijzondere effecten die literatuur op het leven kan uitoefenen.