Louis Dupré

België, 1926

Louis Dupré is een katholiek filosoof en fenomenoloog. Hij studeerde in Leuven en promoveerde op Karl Marx. Van 1958 tot 1972 doceerde hij filosofie aan Georgetown University. In 1973 werd hij hoogleraar in de godsdienstfilosofie aan Yale University, wat hij zou blijven tot zijn emeritaat in 1998. Zijn onderzoek richt zich vooral op het moderne denken en de betekenis daarvan voor het denken over religie. Dupré’s bekendste werken zijn Passage to Modernity (1995) en The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture (2005).