Louise Fresco

Nederland, 1952

Louise O. Fresco is landbouwkundige en schrijfster. Ze studeerde agrarische sociologie in Wageningen, promoveerde daar cum laude en was er van 1990 tot 1997 hoogleraar. Daarna werkte ze bij de landbouw- en voedselafdeling van de VN, onder meer als assistant director-general, tot 2006. Sindsdien is Fresco als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bekleedt ze diverse nevenfuncties in de culturele en wetenschappelijke sector. Naast wetenschappelijke publicaties en fictie schrijft ze ook columns voor NRC Handelsblad.