Marc Fumaroli

Frankrijk, 1932 - 2020

Marc Fumaroli was essayist en cultuur- en literatuurhistoricus. Van 1986 tot aan zijn emeritaat in 2002 was hij hoogleraar aan het Collège de France. In 1995 werd hij tot lid gekozen van de Académie Française. Fumaroli was verantwoordelijk voor het verschijnen van Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, 1450-1950 (1999), een 1500 bladzijden tellend standaardwerk over retoriek met bijdragen van 24 wetenschappers uit heel Europa. Andere belangrijke boeken van zijn hand zijn L’âge de l’éloquence: rhétorique et ‘res literaria’ de la Renaissance au seuil de l’époque classique (1980), La diplomatie de l’esprit, de Montaigne à La Fontaine (1995), Paris-New York et retour: Voyage dans les arts et les images (2009) en La republique des lettres (2015).