Martha Nussbaum

Verenigde Staten, 1947

Martha Nussbaum is filosofe. Ze studeerde theaterwetenschappen en klassieke talen in New York en filosofie aan Harvard. Met de publicatie van het boek The Fragility of Goodness (1986, Ned. vert. De breekbaarheid van het goede, 2001), over klassiek-Griekse ethiek, maakte ze naam in de geesteswetenschappen. Sindsdien schreef ze over een grote verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder vrijheid, vrouwenrechten, de betekenis van emoties en de inrichting van goed onderwijs. Onder haar bekendste boeken zijn Poetic Justice (1996), Women and Human Development (2000), Animal Rights (2004), Liberty of Conscience (2008) en Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010, Ned. vert. Niet voor de winst, Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, 2011). In 2011 verscheen Creating Capabilities (Ned. vert. Mogelijkheden scheppen, 2012), en in 2013 Political Emotions. Why Love matters for Justice. Nussbaum is hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de University of Chicago.