Max Weber

Duitsland, 1864 - 1920

Max Weber verdiepte zich in de rechten en de geschiedenis, en gaf na zijn studie les in de rechten, economie, geschiedenis en filosofie – onder meer als hoogleraar in Heidelberg en München. Zijn grootste verdiensten zijn zijn publicaties op het gebied van de sociologie: zijn Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (1922) wordt als standaardwerk gezien. Andere belangrijke werken van hem zijn Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905), Die Objectivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis (1904) en Wirtschaftsethik der Weltreligionen (1915). Ook was Weber politiek betrokken: hij stond aan de basis van de Deutsche Demokratische Partei.