Michael J. Sandel

Verenigde Staten, 1953

Michael J. Sandel is politiek filosoof en hoogleraar bestuurskunde aan Harvard University Hij publiceerde onder meer Liberalism and the Limits of Justice (1982) en Justice: What’s the Right Thing to Do? (2009) en verkreeg grote bekendheid met zijn ‘socratische’ debatten over ethische, morele en principiële vraagstukken tijdens massaal bezochte hoorcolleges.