Modris Eksteins

Letland, 1943

Modris Eksteins is hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Toronto, met als specialisme de culturele en intellectuele geschiedenis van (Midden-)Europa. Tot zijn bekendste werken behoren Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age (1989) en Walking Since Daybreak: A Story of Eastern Europe, World War II and the Heart of Our Century (1999). In 2012 verscheen Solar Dance: Van Gogh, Forgery and the Eclipse of Certainty, over Van Gogh en zijn politieke en culturele omgeving.