Nassim Nicholas Taleb

Libanon, 1960

Nassim Nicholas Taleb is essayist en wetenschapper, die wereldwijd furore heeft gemaakt met drie boeken: Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (2001), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (2007) en Antifragile: Things That Gain from Disorder (2012), waarin hij wijst op de ingrijpende rol van toevalligheid en onvoorspelbaarheid in de economie, politiek, filosofie en geschiedenis. Taleb studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Parijs en aan de Universiteit van Pennsylvania, en specialiseerde zich in risicomanagement. In 2006 verruilde hij zijn loopbaan als derivatenhandelaar voor een carrière in de wetenschap en werd hij bijzonder hoogleraar Risk Engineering aan New York University.

Op de Nexus Leestafel leest u de bespreking van Antifragiel. Dingen die baat hebben bij wanorde.