Natalia Narochnitskaya

Rusland, 1948

Natalia Narochnitskaya is sinds 2008 de voorzitter van het in Parijs gevestigde Europese Instituut voor Democratie en Samenwerking, een denktank die zich bezighoudt met vraagstukken omtrent toenadering tussen Rusland en West-Europese landen. Eerder vertegenwoordigde zij de Moederlandpartij in de Doema en was zij werkzaam op het Secretariaat van de VN in New York. Narochnitskaya is van huis uit historica. Ze deed onder meer onderzoek naar de geschiedenis van haar vaderland, Russische diplomatie en internationale betrekkingen. Met name over het laatste onderwerp treedt zij met regelmaat als expert op in de Russische media.