Nina Khrushcheva

Rusland, 1964

Nina L. Khrushcheva, achterkleindochter van de voormalige Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov, doceert internationale betrekkingen aan de New School in New York. Zij is bestuurslid van het innovatieplatform World Policy Institute en redacteur van het internationale krantennetwerk Project Syndicate. Ze promoveerde aan Princeton en schreef artikelen in onder meer de Los Angeles Times, Washington Post en The New York Times. Khrushcheva publiceerde Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics (2007) en The Lost Khrushchev: A Family Journey into the Gulag of the Russian Mind (2014).