Paul Gilroy

Verenigd Koninkrijk, 1956

Paul Gilroy is socioloog. Hij studeerde cultuurwetenschap en is gespecialiseerd in Afro-Amerikaanse cultuur. Voor hij vanaf 2005 een leerstoel voor Sociale Theorie aan de London School of Economics ging bekleden, gaf Gilroy een paar jaar les aan Yale University. Zijn theorieën over ras, discriminatie en cultuur hebben grote invloed gehad op de culturele en politieke bewustwording van de zwarte bevolking in Engeland. Hij schreef onder meer Ain’t No Black in the Union Jack (1987) en After Empire (2004) en was co-auteur van The Empire Strikes Back: Race and Racism in 1970s Britain (1982). Recent publiceerde hij Darker Than Blue: On The Moral Economies of Black Atlantic Culture (2012). Sinds 2012 is hij hoogleraar in de Amerikaanse en Engelse Letterkunde aan King’s College in Londen.