Pieter Steinz

Nederland, 1963 – 2016

Pieter Steinz was directeur van het Nederlands Letterenfonds. Na zijn studies oude geschiedenis en Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam was hij werkzaam als redacteur literatuur, later chef Boeken bij NRC Handelsblad. Hij publiceerde onder meer Lezen &cetera (2003) en Lezen op locatie (2004), een ‘atlas van de wereldliteratuur’.