René Boomkens

Nederland, 1954

René Boomkens is hoogleraar in de sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1998 tot 2002 was hij bijzonder hoogleraar popmuziek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde over moderne stedelijke cultuur en ontwikkeling (zijn dissertatie Een drempelwereld, 1998) en over globalisering en cultuur (De nieuwe wanorde, 2006). Zijn meest recente werk is een inleiding in de cultuurfilosofie: Erfenissen van de Verlichting (Boom, 2011). Sinds 2006 is Boomkens lid van de Raad voor Cultuur.