Robbert Dijkgraaf

Nederland, 1960

Robbert Dijkgraaf is sinds juli 2012 directeur van en Leon Levy Professor aan het Institute for Advanced Study in Princeton. Hij is daarnaast verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als universiteitshoogleraar mathematische fysica. Dijkgraaf promoveerde in 1989 cum laude bij Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft. In 2003 ontving hij voor zijn werk op het gebied van de snaartheorie de Spinoza-premie. Dijkgraaf was tussen 2008 en 2012 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Met zijn columns voor onder meer NRC Handelsblad, waarvan een deel is gebundeld in Blikwisselingen (2008) en Het Nut van nutteloos onderzoek (2012), en zijn frequente tv-optredens vervult hij zijn ambitie een brug te slaan tussen wetenschap, kunst, politiek en onderwijs.